Địa chỉ: Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Vũ Ninh

Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh